Zasady organizowania konkursu na Facebooku. Jak prawidłowo napisać jego regulamin?

2015-09-07, godz. 14:08

Organizacja konkursu od lat była świetną formą promocji. Dzięki rozwojowi internetu można bardzo łatwo i skutecznie zorganizować i rozpromować konkurs, a za nim usługi lub produkty organizatora. Najczęściej jednak przedsiębiorcy lub firmy świadczące usługi marketingu social media nie dbają o to, aby zasady konkursu były jasne i zrozumiałe, a jednocześnie zgodne z prawem, co może prowadzić do bolesnych konsekwencji dla przedsiębiorcy i uczestnika nielegalnego konkursu.

czytaj całość kategoria: Aktualności

Co powinien zawierać regulamin sklepu internetowego?

2015-06-11, godz. 14:59

Definicje:
Konsument – Konsument jest to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. (art. 23[1] KC)
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 § 1 KC, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową
B2B (business to business) – transakcja zawierana przez dwóch Przedsiębiorców.
B2C (business to consumer) – transakcja zawierana pomiędzy Przedsiębiorcą a Konsumentem.
Regulamin sklepu internetowego – jest to nośnik umowy sprzedaży zawieranej na odległość, który służy do wielokrotnego stosowania oraz zostaje przygotowany w sposób jednostronny przez Przedsiębiorcę.

czytaj całość kategoria: Aktualności

Prawomocne rozstrzygnięcia Prezesa UOKiK mają być wiążące dla sądu cywilnego

2015-05-29, godz. 8:45

W jednym z ostatnich artykułów na blogu opisywałem pozytywne zmiany, jakie mają zostać wprowadzone przy badaniu postanowień wzorców umownych, które mogą być uznane za abuzywne. Są to zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W niniejszym wpisie skupię się na pozostałych rozwiązaniach zaprezentowanych w nowelizacji (projekt dostępny tutaj), których celem jest zwiększenie ochrony praw konsumentów (również w zakresie ich interesów indywidualnych), a także polepszenie uprawnień Prezesa UOKiK związanych z eliminowaniem praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

czytaj całość kategoria: Aktualności

VIII Polski Kongres Inteligentnych Systemów Transportowych

2015-05-28, godz. 13:53

W dniach 26 i 27 maja odbywał się w Warszawie VIII Polski Kongres Inteligentnych Systemów Transportowych, który przyciągnął prelegentów i znawców branży transportowej z Polski, Europy i całego świata.

Ten coroczny zjazd fascynatów branży ITS, skupia osoby, które zajmują się promowaniem oraz rozwojem technologii i usprawnianiem systemów transportowych. Kongres Inteligentnych Systemów Transportowych, poprzez kolejne edycje, zasłużył na miano – głównego miejsca spotkań przedstawicieli administracji publicznej, specjalistów ds. rozwoju i ekspertów z branży transportowej. W tym roku nie mogło zabraknąć przedstawicieli INSTIGOS.

czytaj całość kategoria: Aktualności

Inicjatywa Liczmyrazem.pl w TVP INFO

2015-05-08, godz. 10:33

Dnia 03.05.2015 r. członkowie Instytutu Instigos – Kamil Frydlewicz oraz Piotr Uss uczestniczyli w programie na żywo „Bez Retuszu” w TVP Info prowadzonym przez red. Marka Czyża.

Wśród zaproszonych gości byli publicyści oraz eksperci, którzy komentowali bieżące wydarzenia na scenie politycznej. Tematem przewodnim poruszonym przez prowadzącego oraz gości były zbliżające się wybory prezydenckie.

Głos w programie zabrał Piotr Uss, który poruszył kwestię Inicjatywy Obywatelskiej Liczmyrazem.pl, której patronuje Instytut Instigos.

czytaj całość kategoria: Aktualności

Inicjatywa Obywatelska Liczmyrazem.pl

2015-04-23, godz. 20:38

Członek Instigosa, Piotr Uss opracował inicjatywę obywatelską Liczmyrazem.pl.

Projekt ma na celu aktywizację obywateli w obszarze procesów demokratycznych, w szczególności wyborów powszechnych. Dzięki Liczmyrazem.pl obywatele mają realny wpływ na rzetelne podliczenie głosów, a każdy na bieżąco może śledzić postępy tego procesu na naszej stronie internetowej.

O co chodzi?
1. Po zakończeniu majowych wyborów prezydenckich, 10 maja, zrób zdjęcie protokołu głosowania, który Obwodowa Komisja Wyborcza wywiesi w miejscu łatwo dostępnym dla zainteresowanych.
2. Wpisz wyniki kandydatów na stronie liczmyrazem.pl i załącz jako dowód zdjęcie protokołu głosowania.
3. Gotowe.

czytaj całość kategoria: Aktualności

„Wszyscy jesteśmy konsumentami” – nowy cykl spotkań

2015-04-22, godz. 20:04

Instigos w ramach programu „Wszyscy jesteśmy konsumentami” rozpoczął dziś serię spotkań poświęconych prawu konsumenckiemu. Pierwsze szkolenie miało miejsce w Prywatnej Szkole Żeńskiej im. Cecylii Plater – Zyberkówny w Warszawie.

Nasz ekspert przybliżył uczennicom obecny reżym prawny w zakresie prawa konsumenckiego ze szczególnym naciskiem na obowiązki przedsiębiorców w umowach zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa.

czytaj całość kategoria: Aktualności

Działacze Instytutu Instigos oddali krew

2015-04-17, godz. 13:33

Dzisiaj działacze Instytutu Instigos w warszawskim Centrum Krwiodawstwa grupowo oddali krew. „Chcemy pokazać, że właśnie takie działanie; dobrowolne niesienie pomocy innym ludziom przynosi najlepsze efekty” – mówił Kamil Frydlewicz, sekretarz generalny. To pierwsza tego typu akcja naszej formacji, liczymy, iż uda się je robić regularnie i będą do nas dołączać nowe osoby. Przypominamy, że krew może oddać każdy od 18. do 65. roku życia.

czytaj całość kategoria: Aktualności

Bezpłatne porady podatkowe Instigosa

2015-04-11, godz. 12:12

Nie zrobiłeś jeszcze rozliczenia PIT, bądź masz wątpliwości jak to zrobić? Instigos oraz Kancelaria Księgowa K&ESZ zapraszają na „Bezpłatne porady podatkowe Instigosa”.

Porady odbędą się w środy, 15 oraz 22 kwietnia w godz. 17:30 – 18:00 w siedzibie Kancelarii K&ESZ w Warszawie.

Osoby zainteresowane bezpłatną konsultacją proszone zarezerwowanie wizyty pod numerem telefonu 22 672-10-36, podając hasło „Instigos”.

Informacje, jak trafić do Kancelarii na stronie: www.kesz.biz/kontakt

czytaj całość kategoria: Aktualności