Czy zamachy w Paryżu zniszczą Eurostrefę?

2015-11-28, godz. 15:10,
kategoria: Aktualności

Prezes Instigosa, Piotr Palutkiewicz pisze nowym numerze tygodnika  Najwyższy CZAS! na temat strefy Euro:
„Bez niezwykle ścisłej integracji gospodarek państw zaangażowanych w ten projekt, unia walutowa będzie skazana na porażkę. (…) Teza ta zauważona już przez Mundella musi być i jest dogmatem wspólnej waluty. Pogłębienie dalszej integracji w Europie jest więc warunkiem istnienia Euro. Jest to dogmat, co do którego ekonomiści są zgodni. I tutaj pojawia się zasadniczy problem. Jak pokazuje praktyka, od wybuchu kryzysu ekonomicznego w 2008 roku, procesy integracyjne w Europie zaczęły iść w odwrotnym kierunku. (…)
Przeciwni dalszej integracji są także coraz liczniej Europejczycy, a zamachy w Paryżu mogą jeszcze bardziej nasilić nastroje narodowe na Starym Kontynencie. Równocześnie rozpoczyna się dyskusja na temat podważenia filarów integracji (np. ograniczenia swobodnego przepływu osób). Dochodzi więc do zjawiska podmywania fundamentów na których zbudowana została całą koncepcja wspólnej waluty. Podważa się i odchodzi od założeń Mundella, na których cały projekt waluty Euro powstał. Czy jest to początek końca największego eksperymentu walutowego powojennego świata? Nie ma wspólnej waluty bez głębokiej integracji. Dziś z kolei nie ma woli dalszej integracji. Czy oznacza to koniec wspólnej waluty?”