Forum Organizacji i Ruchów Wolnościowych w Sejmie RP

2016-12-01, godz. 19:33

W sobotę 26 listopada w Sejmie RP odbyło się Pierwsze Ogólnopolskie Forum Organizacji i Ruchów Wolnościowych. W Forum uczestniczyło około 300 osób reprezentujących ok. 50 organizacji.

W panelu eksperckim pt. “Plan Morawieckiego w oczach wolnościowców”, rozpoczynającym Forum wziął udział Piotr Palutkiewicz, Prezes Instytutu Inicjatyw Gospodarczych i Konsumenckich INSTIGOS. W panelu uczestniczyli także Marcin Chmielowski (Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości), Sławomir Mentzen (Partia Wolność), Marek Kułakowski (Centrum Analiz KoLibra). Panel moderatował Stefan Sękowski (Nowa Konfederacja).

czytaj całość kategoria: Aktualności

IV konferencja Nienieodpowiedzialni w Ministerstwie Rozwoju

2016-10-19, godz. 12:10

W dniu 13 października w Sali pod Kopułą w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie odyła się IV edycja konferencji Nienieodpowiedzialni pod nazwą „Człowiek czy biznes vs człowiek i biznes. Jak branża finansowa może zarabiać pamiętając o człowieku?”.

Podczas IV konferencji Nienieodpowiedzialni prelegenci zgodnie twierdzili, że branża finansowa jest w przededniu zmian, które w znaczny sposób wpłyną na sposób prowadzenia biznesu. Głównymi powodami tych zmian jest cyfryzacja i wchodzenie na rynek pracy millenialsów. W czasach, w których roboty zaczynają wypierać pracę ludzi, zaufanie i relacje z klientami są receptą na powodzenie w biznesie.

czytaj całość kategoria: Aktualności

Spotkanie i panel dyskusyjny z Posłami: Jaskółą, Kuleszą i Wilkiem

2016-05-12, godz. 12:27

W dniu 17 maja br. (wtorek), o godz. 19:30 w Centrum Konferencyjnym „Jupiter” w Warszawie (ul. Towarowa 22, sala konferencyjna Jowisz) odbędzie się otwarte spotkanie z trzema Posłami na Sejm RP: Tomaszem Jaskółą, Jakubem Kuleszą oraz Jackiem Wilkiem. Spotkanie jest organizowane przez Instytut Inicjatyw Gospodarczych i Konsumenckich „Instigos”.

czytaj całość kategoria: Aktualności

II Kongres Polski Innowacyjnej INNOSHARE już wkrótce!

2016-04-18, godz. 10:29

W dniach 24-25 czerwca w Warszawie odbędzie się II Kongres Polski Innowacyjnej INNOSHARE. To międzynarodowe wydarzenie, które skupia Polaków wokół takich tematów jak łączenie nauki oraz biznesu, innowacyjności przedsiębiorstw oraz komercjalizacji efektów badań. Instytut INSTIGOS jest współorganizatorem wydarzenia.

Wydarzenie skupia wokół siebie ludzi z różnych środowisk. Start-upowcy, naukowcy, przedsiębiorcy, biznesmeni oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Będą oni dyskutować i wymieniać się swoimi spostrzeżeniami, dotyczącymi między innymi tego, jak uczynić Polskę światowym centrum innowacji, czy usprawnienia transferu technologii do świata biznesu.

czytaj całość kategoria: Aktualności

Czy zamachy w Paryżu zniszczą Eurostrefę?

2015-11-28, godz. 15:10

Prezes Instigosa, Piotr Palutkiewicz pisze nowym numerze tygodnika  Najwyższy CZAS! na temat strefy Euro:
„Bez niezwykle ścisłej integracji gospodarek państw zaangażowanych w ten projekt, unia walutowa będzie skazana na porażkę. (…) Teza ta zauważona już przez Mundella musi być i jest dogmatem wspólnej waluty. Pogłębienie dalszej integracji w Europie jest więc warunkiem istnienia Euro. Jest to dogmat, co do którego ekonomiści są zgodni. I tutaj pojawia się zasadniczy problem. Jak pokazuje praktyka, od wybuchu kryzysu ekonomicznego w 2008 roku, procesy integracyjne w Europie zaczęły iść w odwrotnym kierunku. (…)

czytaj całość kategoria: Aktualności

Konferencja pod patronatem Instigosa: „Złoto, euro czy waluty narodowe”

2015-11-14, godz. 14:58

Zapraszamy na konferencję: „Złoto, euro czy waluty narodowe”, która odbędzie się w najbliższy poniedziałek (16.11.2015 r.) na Uczelni Łazarskiego, ul Świeradowska 43, sala 118 (sektor B). Patronem wydarzenia jest Instigos.

10:00 – 10:15 poseł Michał Marusik – wstęp
10:15 – 10: 40 prof. Robert Gwiazdowski (WEI): „Euro, fakty, mity sofizmaty”
10:40 – 11:00 poseł Jacek Wilk (KUKIZ ’15 – Kongres Nowej Prawicy): „Po co nam złotówki ?”
11:00 – 11:20 dr Mateusz Machaj (Instytut Misesa): „Co zamiast EBC?”
11:20 – 11:40 Damian Iwanowski (MRP): „ Jak Polska może kształtować strefę euro, aby stworzyć najkorzystniejsze warunki do przyjęcia wspólnej waluty”
11:40 – 12:10 Panel dyskusyjny #1
Uczestnicy: prof. Robert Gwiazdowski, poseł Jacek Wilk, dr Mateusz Machaj, Damian Iwanowski
Prowadzenie: Piotr Palutkiewicz (Instigos)

czytaj całość kategoria: Aktualności

Zasady organizowania konkursu na Facebooku. Jak prawidłowo napisać jego regulamin?

2015-09-07, godz. 14:08

Organizacja konkursu od lat była świetną formą promocji. Dzięki rozwojowi internetu można bardzo łatwo i skutecznie zorganizować i rozpromować konkurs, a za nim usługi lub produkty organizatora. Najczęściej jednak przedsiębiorcy lub firmy świadczące usługi marketingu social media nie dbają o to, aby zasady konkursu były jasne i zrozumiałe, a jednocześnie zgodne z prawem, co może prowadzić do bolesnych konsekwencji dla przedsiębiorcy i uczestnika nielegalnego konkursu.

czytaj całość kategoria: Aktualności

Co powinien zawierać regulamin sklepu internetowego?

2015-06-11, godz. 14:59

Definicje:
Konsument – Konsument jest to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. (art. 23[1] KC)
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 § 1 KC, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową
B2B (business to business) – transakcja zawierana przez dwóch Przedsiębiorców.
B2C (business to consumer) – transakcja zawierana pomiędzy Przedsiębiorcą a Konsumentem.
Regulamin sklepu internetowego – jest to nośnik umowy sprzedaży zawieranej na odległość, który służy do wielokrotnego stosowania oraz zostaje przygotowany w sposób jednostronny przez Przedsiębiorcę.

czytaj całość kategoria: Aktualności

Prawomocne rozstrzygnięcia Prezesa UOKiK mają być wiążące dla sądu cywilnego

2015-05-29, godz. 8:45

W jednym z ostatnich artykułów na blogu opisywałem pozytywne zmiany, jakie mają zostać wprowadzone przy badaniu postanowień wzorców umownych, które mogą być uznane za abuzywne. Są to zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W niniejszym wpisie skupię się na pozostałych rozwiązaniach zaprezentowanych w nowelizacji (projekt dostępny tutaj), których celem jest zwiększenie ochrony praw konsumentów (również w zakresie ich interesów indywidualnych), a także polepszenie uprawnień Prezesa UOKiK związanych z eliminowaniem praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

czytaj całość kategoria: Aktualności