Projekt edukacyjny: „Matematyka na piątkę”

2023-10-12, godz. 9:55,
kategoria: Aktualności Edukacja ekonomia dostępu

Matematyka jest królową nauk – ta wydawałoby się banalna sentencja doskonale odzwierciedla ogromną rolę jaką matematyka odgrywa w nauce innych przedmiotów ścisłych, ale również w przeprowadzaniu badań naukowych i analiz. Matematyka wspomaga procesy logicznego myślenia i ściśle wiąże się z finansami przez co stanowi nieodłączny element naszego życia.

Niestety według danych CKE z roku na rok spada odsetek zdawalności matematyki na egzaminach ósmoklasisty oraz na maturze. Przyczyny takiego stanu rzeczy można upatrywać w wielu aspektach: nieatrakcyjny dla uczniów sposób przekazywania wiedzy, braki kadrowe w szkołach, brak środków finansowych na dodatkowe zajęcia dla uczniów (korepetycje) oraz wiele innych.

Dlatego wspólnie z Fundacją ARP oraz sofizmat.pl rozpoczynamy projekt edukacyjny pt.: „Matematyka na piątkę”. Celem naszych działań jest:

  • podniesienie poziomu wiedzy matematycznej wśród uczniów szkół średnich,
  • popularyzacja nowoczesnych metod nauki przedmiotów ścisłych,
  • wsparcie nauczycieli w procesie przekazywania wiedzy.

Dzięki współpracy z Fundacją ARP oraz sofizmat.pl  udostępnimy za darmo 350 uczniom szkół średnich  zasoby  platformy edukacyjnej w trzech modułach:

1. Kurs – uczeń będzie miał możliwość zapoznania się z teorią dotyczącą danego zakresu materiału. Zagadnienia matematyczne są przystępnie opisanie wraz ze wskazaniem elementów logicznego myślenia w rozumieniu danego tematu.

2. Ćwiczenia – kolejnym krokiem ucznia, po przejściu Kursu, jest  praktyczne sprawdzenie nabytej wiedzy. Ten moduł zawiera zestawy ćwiczeń o różnym stopniu trudności (łatwy, średni, trudny) z możliwością uzyskania podpowiedzi w przypadku trudności w rozwiązywaniu zadania. Uczeń po wejściu w dane zadanie, musi  rozpisać rozwiązanie i podać poprawny wynik. W przypadku trudności uczeń ma możliwość „kliknięcia” w odpowiednim miejscu i uzyskania podpowiedzi, która nakieruje go na właściwe tory rozumowania. Podpowiedzi są dostępne w formie kolejnych „kroków”, które będą „przeprowadzać” ucznia przez zadanie.

3. Quiz – w tym module uczeń będzie ma możliwość utrwalenia zdobytych umiejętności teoretycznych oraz praktycznych, poprzez rozwiązywanie klasycznego quizu. Dane zagadnienie matematyczne jest przestawione w formie pytania z czterema propozycjami odpowiedzi i zdaniem ucznia będzie udzielenie poprawnej odpowiedzi.

Zapraszamy wszystkie szkoły zainteresowane wzięciem udziału w projekcie,  poprzez rejestracje w formularzu*

FORMULARZ REJESTRACYJNY

*Ilość miejsc ograniczona.

Projekt sfinansowany ze środków Fundacji ARP