Carsharing w Polsce i na świecie – relacja ze spotkania

2017-03-17, godz. 17:49,
kategoria: Aktualności

Przedstawiciele blisko 20. podmiotów tworzących rodzący się polski rynek car sharing spotkali się 17 marca br. w Warszawie w kancelarii DLA Piper.

Było to pierwsze tego typu spotkanie w Polsce, poświęcone z jednej strony możliwościom współpracy samorządów i biznesu we wdrażaniu schematu car sharing w polskich miastach, a z drugiej zagadnieniom prawnym, regulacyjnym i podatkowym kluczowym dla świadczenia usług współużytkowania samochodów w Polsce.

Ponieważ miasta i lokalne społeczności odnoszą wiele korzyści z funkcjonowania systemów car sharing (m.in. w postaci obniżononego wskaźnika motoryzacji, mniejszego ruchu samochodowego, mniejszej presji parkingowej, uwolnionej przestrzeni miejskiej, czystszego powietrza, lepszej utylizacji zasobów za sprawą ekonomii współdzielenia), a świadomość na ich temat jest na rodzącym się dopiero rynku jeszcze niewielka, padła propozycja, aby polska branża car sharing zrzeszyła się.

Zdaniem uczestników, rolą samorządu byłoby zaś właściwe uregulowanie rynku car sharing, określenie zasad jego funkcjonowania, w tym standardów/warunków do spełnienia przez operatorów usługi czy uchwalenie przywilejów w ruchu miejskim (np. zryczałtowanej opłaty parkingowej, dedykowanych miejsc postojowych, prawa poruszania się bus-pasami czy wjazdu do obszarów zastrzeżonych dla transportu zbiorowego) oraz lobbowanie na ich rzecz wśród radnych miejskich.

W spotkaniu zorganizowanym przez DLA Piper i Fundację Polska Parkuje udział wzięli przedstawiciele samorządów: Warszawy, Krakowa i Poznania; biznesu: 4 Mobility, Traficar, Panek, Egis Projects, Arriva, Enigma, mLeasing, LeasePlan, ELMO Car Sharing, Polkomtel, PayU, Smart City Polska, Frost & Sullivan, PKF Consult i DLA Piper oraz organizacji pozarządowych: Fundacji Polska Parkuje oraz Instytutu INSTIGOS.

Więcej informacji na stronie Fundacji Polska Parkuje: http://polskaparkuje.pl/2017/03/17/spotkanie-branzy-cs/