„Wszyscy jesteśmy konsumentami” – nowy cykl spotkań

2015-04-22, godz. 20:04,
kategoria: Aktualności

Instigos w ramach programu „Wszyscy jesteśmy konsumentami” rozpoczął dziś serię spotkań poświęconych prawu konsumenckiemu. Pierwsze szkolenie miało miejsce w Prywatnej Szkole Żeńskiej im. Cecylii Plater – Zyberkówny w Warszawie.

Nasz ekspert przybliżył uczennicom obecny reżym prawny w zakresie prawa konsumenckiego ze szczególnym naciskiem na obowiązki przedsiębiorców w umowach zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa.

Na poszczególnych casusach zostały omówione typowe sytuacje na linii konsument – przedsiębiorca. Zwróciliśmy także uwagę młodych konsumentów na m.in takie sprawy jak konieczność czytania każdej umowy przed jej podpisaniem oraz bezpieczeństwo kupującego w Internecie. Szkolenie zakończyło się owocną dyskusją.