Zarząd

Prezes: Piotr Palutkiewicz
piotr.palutkiewicz@instigos.org

Wiceprezes: Martyna Ćwikła
martyna.cwikla@instigos.org

Skarbik: Piotr Żywiecki
piotr.zywiecki@instigos.org

Dyrektor Generalny: P.W.Lisicki
piotr.lisicki@instigos.org

Dyrektor Badań i Analiz: Filip Lamański
filip.lamanski@instigos.org