Wątpliwości dotyczące zmian w prawie egzekucji roszczeń

2018-03-05, godz. 11:22,
kategoria: Komentarze

O wątpliwościach dot. zmian w prawie egzekucji roszczeń pisze na swoim blogu na portalu dyskusja.biz, Prezes Instigosa – Piotr Palutkiewicz.

„Rząd zaproponował nowelizację Kodeksu Cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która ma znacząco zmienić zasady egzekucji roszczeń w stosunku do konsumentów w tym, w szczególności skrócić podstawowe terminy przedawnienia. Kierunek zmian wydaje się słuszny, jednak tryb ich wprowadzania jest trudny do przyjęcia. Projekt w obecnej postaci zmienia prawo z mocą wsteczną, narażając wielu przedsiębiorców na poniesienie poważnych strat, a krótkie vacatio legis (30 dni od dnia ogłoszenia), nie pozwala przedsiębiorcom na przygotowanie się do wejścia w życie nowego prawa.

Głównym celem nowelizacji jest skrócenie podstawowych terminów przedawnienia. Rząd proponuje skrócenie terminów przedawnienia roszczeń z 10 do 6 lat, przy utrzymaniu zasady, zgodnie z którą, dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej termin przedawnienia wynosi 3 lata. Zmianie ulec mają również zasady liczenia upływu terminu przedawnienia. Rząd przekonuje, że projektowane zmiany zmobilizują strony obrotu gospodarczego do szybszego regulowania stosunków prawnych.

Kierunek zmian można uznać za pozytywny. Daje on nadzieję na wprowadzenie większej dyscypliny w kształtowaniu stosunków prawnych w obrocie gospodarczym. Wiele do życzenia pozostawia jednak tryb wprowadzania zmian. Projekt jest procedowany w pośpiechu, termin konsultacji jest krótki, a zakres ograniczony. Zrezygnowano z przeprowadzenia konferencji uzgodnieniowej oraz zwolniono projekt z obowiązku skierowania do komisji prawniczej. Grozi to uchwaleniem tzw. bubla prawnego, szczególnie jeżeli chodzi o przepisy przejściowe, które w obecnej wersji poważnie zagrażają interesom przedsiębiorców i naruszają ich podstawowe prawa.” – komentuje proponowane zmiany Palutkiewicz.

Pełna treśc komentarza dostępna jest na portalu dyskusja.biz .