Warszawa najlepsza dla młodych

2019-11-20, godz. 16:05,
kategoria: Raporty

Stolica Polski zwyciężyła w rankingu „Europolis – Miasta dla młodych”, zorganizowanym przez Fundację Schumana. Na drugim miejscu znalazł się Rzeszów, a na trzecim – Katowice. Badana była atrakcyjność 66 polskich miast.

Ranking powstał w oparciu o punktację dotyczącą siedmiu obszarów: gospodarka lokalna, edukacja, infrastruktura, mobilność, kultura i rozrywka, otwartość, zdrowie i opieka. Zwyciężyły Warszawa, Rzeszów i Katowice, miasta, w których młodym ludziom żyje się najlepiej. W pierwszej dwudziestce raportu Fundacji Schumana, co cieszy, znalazły się też mniejsze ośrodki, takie jak Krosno czy Zamość.

Pierwsze miejsce w zestawieniu zajęła Warszawa z wynikiem 55 pkt. Co ciekawe, zwyciężyła tylko w jednej z siedmiu kategorii rankingu, określającym kondycję gospodarczą. W tej dziedzinie zdeklasyfikowała jednak wszystkie inne polskie miasta. Zrównoważone, dość wysokie noty w większości pozostałych obszarów zapewniły jednak stolicy Polski prowadzenie w całościowym zestawieniu.

„Stolica jest bardzo dobrze przygotowana do tego, żeby prowadzić i rozwijać politykę młodzieżową” – powiedziała Monika Helak z think-tanku Polityka Insight, autorka raportu i rankingu „Europolis – Miasta dla młodych”. „Wynik 55 pkt na 100 możliwych oznacza, że jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Gratulując zachęcam do dalszych starań aby jeszcze więcej zrobić dla młodych” – dodała.

Monika Helak stwierdziła również, że działania skierowane do młodych odbywają się niesymetrycznie w różnych miastach: w jednych stawia się na zapotrzebowanie na żłobki, zaś w innych na politykę senioralną.

Uczyć się w Rzeszowie, leczyć w Katowicach

Drugie miejsce zajął Rzeszów z 52 pkt. Jego największą zaletą okazała się wysoka jakość edukacji, zarówno jeśli chodzi o wyższe uczelnie, jak i szkoły średnie – w tym licealne i zawodowe.

„Dzięki aktywnej polityce stypendialnej kierowanej do licealistów (413 zł na osobę) w połączeniu z wysoką dostępnością szkół licealnych zajmuje pierwsze miejsce w omawianym sub-indeksie. Stolica Podkarpacia, która bardzo się rozwija daje szanse na to aby przezwyciężać nierówności strukturalne” – powiedziała Helak. Rzeszów od dawna buduje swoją markę na rozwoju lotnictwa i sektora IT, a mieszcząca się w Rzeszowie politechnika osiąga bardzo dobre wyniki. Miasto może się też pochwalić bogatą ofertą edukacji zawodowej.

Podium rankingu Europolis zamykają Katowice. Miasto to zdecydowanie prowadzi jeżeli chodzi o dostępność do dobrej jakości opieki zdrowotnej. Stolica Podkarpacia jednak najlepszą notę otrzymała w kategorii „mobilność” (ponad 73 punkty), deklasując pozostałe miasta. To zasługa m.in. tego, że miasto może się pochwalić najnowszej generacji systemem wypożyczania rowerów, który pozwala na pozostawienie ich także poza stacjami.

„Stolica Górnego Śląska trzecie miejsce w ogólnym zestawieniu zajmuje też m.in. dzięki wysokości przeciętnych pensji i zagęszczeniu czołowych uczelni. Jest wszechstronnie przygotowana do prowadzenia polityki młodzieżowej i ma duży potencjał do dalszego rozwoju” – podkreśliła badaczka Polityka Insight.

Skład pierwszej dziesiątki rankingu „Europolis – Miasta dla młodych” nie jest zaskoczeniem. Za Katowicami plasują się Gdańsk (zwycięzca kategorii Otwartość) i Kraków (pierwszy w kategorii Kultura i rozrywka), a następnie Wrocław, Opole, Poznań, Sopot i Łódź. Druga dziesiątka to m.in. Szczecin, Lublin, Olsztyn czy Bydgoszcz, ale też Krosno, Zamość czy Gliwice.

Z wyjątkiem bogatego i prężnego Sopotu wszystkie są miastami wojewódzkimi – ośrodkami, które ze względu na swój potencjał gospodarczy i kulturalny cieszą się dużą siłą przyciągania. Interesujące są dobre wyniki Opola i Łodzi – miast, które w ostatnich latach zmagają się z depopulacją, w tym zwłaszcza w najmłodszych grupach wiekowych.

Średnie miasta nisko

Drugą połowę rankingu „Europolis – Miasta dla młodych” otwiera Toruń, który obok Zielonej Góry zanotował jeden z dwóch najniższych wyników spośród miast wojewódzkich. Ostatnia dziesiątka miast składa się z miejscowości Dolnego Śląska (Bytom, Mysłowice, Ruda Śląska, Świętochłowice, Dąbrowa Górnicza), miast z regionów o słabszej kondycji gospodarczej (Grudziądz i Elbląg z warmińsko-mazurskiego, Chełm z lubelskiego oraz Suwałki z podlaskiego) oraz z Gorzowa Wielkopolskiego. Ostatnie 66. miejsce w całym rankingu zajął właśnie Bytom.

Podobnie jak w poprzednich rankingach Europolis, w tegorocznym zestawieniu na czoło zdecydowanie wychodzą metropolie – tj. miasta powyżej 300 tys. mieszkańców. Stanowią połowę pierwszej dziesiątki, wszystkie mieszczą się też w pierwszej dwudziestce rankingu.

Dobre wyniki osiągnęły najmniejsze ośrodki, m.in. Sopot, Krosno oraz Świnoujście.

Relatywnie dobre wyniki osiągnęły także najmniejsze ośrodki. W tej grupie znajdziemy Sopot, tradycyjnie zajmujący wysokie miejsca w rankingach miast, Krosno oraz Świnoujście – lidera kategorii Infrastruktura.

Pozostałe miasta o populacji do 60 tys. mieszkańców wypadły przeciętnie. Jeśli pominąć najmniejsze ośrodki, średnia ocena przyjazności miast dla młodych spada wraz z klasą wielkości miejscowości, gdzie zauważalna jest różnica między metropoliami i pozostałymi miastami. Ocena ta najogólniej zgadza się więc z trendami demograficznymi – to właśnie ośrodki wojewódzkie mają z polskich miast największą siłę przyciągania nowych mieszkańców.

Obecność największych miast w pierwszej dziesiątce rankingu oczywiście nie zaskakuje – jako centralne ośrodki gospodarcze, polityczne i kulturalne koncentrują wiele zasobów ludzkich i finansowych, które pozwalają im się ciągle rozwijać. Dobrym przykładem jest obecność w rankingu mniejszych miast.

„Mnie bardzo cieszy obecność mniejszych ośrodków, co pokazuje, że miasta mogą się w jakiś sposób specjalizować, umożliwiając młodym ludziom start w dorosłe życie. Przykładem jest wysoka, 13. pozycja Krosna, 50-tys. podkarpackiego miasteczka inwestującego w edukację, dbającego o jakość powietrza i dającego dostęp do usług zdrowotno-opiekuńczych” – podkreśliła Monika Helak.

Oprac. Joanna Janik, Dariusz Rostkowski

Tekst pochodzi z portalu Obserwator Finansowy NBP