Sukces projektu edukacyjnego Instigosa oraz ISES

2018-07-31, godz. 16:01,
kategoria: Aktualności

Instytut Gospodarczy i Konsumencki Instigos przy współpracy z Instytutem Studiów Społeczno-Ekonomicznych w okresie styczeń – maj br. przeprowadził projekt edukacyjny pn. Finanse i Ekonomia dla Każdego (FEDK). Realizacja projektu przyczynią się do przekroczenia zakładanych rezultatów!

Misją projektu jest podejmowanie kompleksowych działań na rzecz podnoszenia świadomości ekonomiczno-finansowej polskiego społeczeństwa. Obecnie na inicjatywę FEDK składają się projekty edukacyjne mające wspólny cel — podnoszenie świadomości ekonomiczno-finansowej Polaków. Nasza działalność skupiona jest na tworzeniu materiałów edukacyjnych, między innymi dla nauczycieli podstaw przedsiębiorczości oraz prowadzeniu warsztatów, głównie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Angażujemy się również w inne działalności, które wpisują się w naszą misją. Tworzymy fundament dalszych zmian, mających na celu stworzenie i wdrożenie programu na rzecz systematycznego podnoszenia świadomości ekonomiczno-finansowej polskiego społeczeństwa.

Podsumowanie działań:

  1. Nasi eksperci przygotowali 10 kompleksowych materiałów edukacyjnych

Materiały edukacyjne zostały stworzone z myślą o nauczycielach podstaw przedsiębiorczości, jednak mogą one być z powodzeniem wykorzystywane przez wszystkie osoby do prowadzenia zajęć o tematyce ekonomiczno-finansowej. Wierzymy, że przysłużą się one do prowadzenia profesjonalnych, ekscytujących i przede wszystkim praktycznych zajęć, które pozwolą zainteresować i zainspirować uczniów tematyką ekonomiczno-finansową.

Każdy z 10 materiałów składa się z 4 części:

1) skrypt zajęć (dla nauczycieli) – główny dokument (mapa drogowa), w którym znajduje się m.in. cel lekcji, metody i formy zajęć, środki dydaktyczne, szczegółowy opis przebiegu lekcji, warianty przeprowadzenia zajęć oraz proponowane zadania domowe;

2) prezentacja (dla nauczycieli) – materiał, który może zostać wykorzystany przez nauczyciela podczas zajęć lub może on stanowić pomoc w przygotowaniu (każdy skrypt jest spójny z prezentacją);

3) materiały uzupełniające (dla nauczycieli) – baza wiedzy dla nauczyciela, dokument zawierający szczegółowy opis najważniejszych zagadnień poruszanych w danym temacie;

4) zadania dla uczniów – zbiór zadań, które mogą zostać wykorzystane podczas zajęć lub mogą zostać zadane do domu do samodzielnego wykonania przez uczniów.

Materiały edukacyjne zostały podzielone na 3 bloki tematyczne:

  1. Finanse osobiste: (1) Oszczędzanie i inwestowanie; (2) Zarządzanie finansami osobistymi; (3) Świadome zadłużanie się.
  2. Finanse przedsiębiorstw: (4) Zakładamy własną firmę; (5) Prowadzimy własną firmę.
  • Ekonomia: (6) Pieniądz i bankowość; (7) Rynek pracy; (8) Rynek kapitałowy; (9) Funkcjonowanie państwa w gospodarce; (10) Istota gospodarki rynkowej.
  1. Stworzyliśmy platformę edukacyjną fedk.pl

Platforma fedk.pl dedykowana jest nauczycielom. Strona zawiera przygotowane materiały edukacyjne oraz szczegółowe instrukcje jak ich używać. Dodatkowo platforma jest punktem informacyjnym o projekcie.

  1. Na podstawie przygotowanych materiałów edukacyjnych, przeprowadziliśmy warsztaty dla ponad 280 uczniów!

Zebraliśmy 263 ankiety ewaluacyjne. Nasi eksperci otrzymali średnią ocenę 5,4 na skali do 6,0 punktów. Jakość warsztatów została oceniona na 5,1 w skali 6,0. Informacja zwrotna od uczniów pozwala nam wierzyć, że projekt jest wartościowym przedsięwzięciem i przyczynia się do poprawienia wiedzy i umiejętności w dziedzinie finansów oraz ekonomii.

  1. Przeprowadziliśmy warsztaty metodyczne dla 29 nauczycieli.

M.in. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przeprowadziliśmy warsztaty metodyczne dla nauczycieli przedmiotu Przedsiębiorczość. Otrzymaliśmy wartościową informację zwrotną na temat przygotowanych materiałów edukacyjnych.

 

Naszą wizją jest wyedukowane społeczeństwo, które racjonalnie i świadomie podejmuje decyzje w sferze ekonomiczno-finansowej. Wierzymy, że wyedukowane społeczeństwo, które podejmuje racjonalne i świadome decyzje w sferze ekonomiczno-finansowej jest fundamentem dalszego, zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego Polski. Chcemy żyć w kraju, w którym ludzie efektywnie gospodarują swoimi zasobami, co będzie miało wpływ na ich budżet osobisty, rodzinny, całe społeczeństwo oraz gospodarkę.

Wraz z naszymi partnerami wierzymy, że poprzez realizację projektu Finanse i Ekonomia dla Każdego udało nam się postawić pierwszy krok w realizacji naszej wizji, a inicjatywa będzie kontynuowana.