Indywidualne interpretacje podatkowe – ad A do Z

2017-10-07, godz. 14:01,
kategoria: Komentarze

Jakie są konsekwencje zastosowania się do wydanej na naszą rzecz indywidualnej interpretacji prawa podatkowego? W tym zakresie przepisy Ordynacji podatkowej są dość zagmatwane. Zagadnienie to w możliwie najprostszy sposób wyjaśnia Paweł Satkiewicz na swoim blogu podatki.blog .

„Po pierwsze, należy mieć przede wszystkim na uwadze, że interpretacja chroni tylko podatnika, który o nią wystąpił! Nie można powoływać się na interpretację wydaną dla innego podatnika, np. na rzecz naszego kontrahenta. To znaczy powoływać się można, ale chronić nas, jako podatników, taka interpretacja w żaden sposób nie chroni. Krótko pisząc – interpretacja podatkowa chroni tego podatnika, który o nią wystąpił, pod warunkiem, że podatnik się do niej zastosuje.

Po drugie, generalnie zastosowanie się interpretacji indywidualnej (zanim zostanie zmieniona, wygaśnie lub uchylona (…) ) przez podatnika nie może mu szkodzić. Jak to bywa z generalnymi zasadami, niewiele wnoszą z praktycznego punktu widzenia. Tak jest i w tym przypadku.

Po trzecie, dla pełnego rozstrzygnięcia jakie skutki ma dla nas interpretacja należy rozróżnić kilka sytuacji, w zależności od tego kiedy została nam doręczona interpretacja, kiedy wystąpiły skutki podatkowe wynikające ze zdarzenia, o które pytaliśmy we wniosku o interpretację i czy zobowiązanie podatkowe zostało nieprawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji. Brzmi skomplikowanie, prawda? Niestety, takie jest…

Może się bowiem okazać, że pomimo otrzymania interpretacji nie ochroni nas ona przed zapłatą podatku. Kiedy zapłacimy podatek pomimo zastosowania się do otrzymanej interpretacji? To zależy czy skutki podatkowe związane z sytuacją, o którą pytamy, zaistniały przed doręczeniem nam interpretacji podatkowej. Jeżeli bowiem wywołaliśmy skutki prawne (np. przeprowadzając transakcję) przed otrzymaniem interpretacji, to zgodnie z przepisami podatkowymi nie jesteśmy zwolnieni od ewentualnej zapłaty podatku! Natomiast jeżeli zdarzenie przyszłe, które opiszemy we wniosku o wydanie interpretacji miało miejsce po otrzymaniu przez nas interpretacji możemy uniknąć zapłaty podatku, odsetek oraz sankcji karnych skarbowych.”

Paweł Satkiewicz – prawnik i doradca podatkowy z kilkunastoletnim doświadczeniem. Tropiciel podatkowych absurdów i doradca w trudnych sprawach z fiskusem..

Całość wpisu dostępna jest na stronie: