I Sympozjum Naukowe: Crowdsourcing – wyzwania dla badaczy i praktyków

2017-11-30, godz. 11:48,
kategoria: Aktualności ekonomia dostępu

Zapraszamy do uczestnictwa w I Sympozjum Naukowym pt.: „Crowdsourcing – wyzwania dla badaczy i praktyków”, które odbędzie się 5 grudnia 2017 roku w Instytucie Spraw Publicznych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wśród panelistów obecny będzie Prezes Instytutu Instigos Piotr Palutkiewicz, z wystąpieniem eksperckim pt. „Ekonomia dostępu a wyzwania stojące przed polską gospodarką”.

Będzie to pierwsze sympozjum w Polsce, która podejmuje problematykę crowdsourcingu. Inicjatywa organizacji sympozjum o tematyce związanej z crowdsourcingiem stanowi odpowiedź na pilne potrzeby badawczo-analityczne z zakresu rozpoznania mechanizmów funkcjonowania, konkurencyjności oraz perspektyw rozwoju crowdsourcingu.

Sam temat crowdsourcingu stanowi swoistego rodzaju novum – wciąż niewiele o nim wiadomo. Obserwuje się niedostatek publikacji w tym zakresie, dyskusji, wymiany poglądów.

Crowdsourcing jest wykorzystywany coraz częściej przez organizacje komercyjne, ale sięgają także po niego organizacje publiczne. Integracja wiedzy oraz wymiana doświadczeń pozwoli wspólnie z naukowcami i praktykami znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące crowdsourcingu.

Celem sympozjum jest stworzenie możliwości do dyskusji oraz wymiany poglądów, ale również budowy platformy trwałej współpracy przedstawicieli świata nauki, biznesu i samorządu terytorialnego. Jesteśmy przekonani, że wymiana wiedzy doświadczeń pozwoli znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące crowdsourcingu.

Uczestnictwo w sympozjum jest bezpłatne.

Program sympozjum .

Więcej informacji na stronie Instytutu Spraw Publicznych UJ.