Zarząd

Prezes: Jaromir Ćwikła
jaromir.cwikla@instigos.org

Wiceprezes: Martyna Ćwikła
martyna.cwikla@instigos.org

Skarbik: Adam Dobrowolski
adam.dobrowoslki@instigos.org