Zarząd

p.o. Prezesa: Martyna Ćwikła
martyna.cwikla@instigos.org

Skarbik: Piotr Żywiecki
piotr.zywiecki@instigos.org