Raporty

Szołucha M., Palutkiewicz P., Kochman O.,  (2017). Ekonomia dostępu a wyzwania stojące przed polską gospodarką. Warszawa

Centrum Grabskiego. (2017). Kredyty frankowe. Analiza sytuacji i rekomendacje. Kraków: Centrum Grabskiego