Raporty

Polskie Towarzystwo Gospodarcze (2023) Przyszłość Konkurencyjności Polskich Firm

Instytut Instigos, Witkowski Sz., (2021) Finansowanie branży kreatywnej

Instytut Instigos, Szołucha M., Palutkiewicz P., Szewczyk I. (2017) Znaczenie hodowli zwierząt futerkowych w Polsce, Warszawa

Branża futerkowa zatrudnienie

Instytut Instigos, Szołucha M., Szewczyk I., Palutkiewicz P., Cwikła M. (2017) Badanie zatrudnienia oraz źródeł finansowania ferm zwierząt futerkowych. Warszawa

Szołucha M., Palutkiewicz P., Kochman O.,  (2017). Ekonomia dostępu a wyzwania stojące przed polską gospodarką. Warszawa

Centrum Grabskiego. (2017). Kredyty frankowe. Analiza sytuacji i rekomendacje. Kraków: Centrum Grabskiego