Eksperci

Z Instigosem współpracują m.in.:

Marcin Garbowski – doktorant filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, tłumacz, członek i założyciel Polskiego Stowarzyszenia Transhumanistycznego oraz stowarzyszenia Wolna Lubelszczyzna. Prowadzi również bloga o charakterze satyryczno-polityczno-filozoficznym. Posiada obywatelstwo kanadyjskie drugiego stopnia.
Łukasz Maźnica – doktorant na Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie rozwija swoje zainteresowania naukowe związane z ekonomią kultury i zarządzaniem publicznym w sferze kultury. Ponadto, członek zarządu Fundacji Warsztat Innowacji Społecznych, gdzie odpowiada za rozwój działalności badawczej.  Jako badacz współpracuje także m.in. z: Małopolskim Instytutem Kultury, Krakowskim Parkiem Technologicznym, czy Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ.
  Anna Mirzyńska – doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, absolwentka studiów I i II stopnia Gospodarka i Administracja Publiczna oraz Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, autorka artykułów i opracowań o tematyce CSR, ekonomii wartości, ekonomii społecznej. Działaczka społeczna, zawodowo związana z uniwersytetem i organizacjami pozarządowymi.
Sławomir Olejnik – doktorant Politechniki Warszawskiej i absolwent Politechniki Krakowskiej. Minister w Gospodarczym Gabinecie Cieni Business Centre Club i były ekspert Business Centre Club ds. innowacyjności. Współtwórca i prezes Zarządu Fundacji Polska Innowacyjna. Pracował jako menedżer średniego i wyższego szczebla w branżach: rekrutacyjnej, sprzedaży, eventowej, HoReCa i IT. Trener biznesu i współtwórca firmy szkoleniowo-doradczej S&O Partners, w ramach której doradza startup’om na wczesnym etapie rozwoju oraz szkoli menedżerów i przyszłych liderów. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – oddział Warszawa. W wolnych chwilach realizuje swoje pasje poprzez letni i zimowy trekking górski, mentoring dla młodych liderów, jak również poszerzanie wiedzy z zakresu innowacyjności i zarządzania przedsiębiorstwem.
Piotr Palutkiewicz – absolwent Grand Valley State University (dyplom MPA), Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Newcastle Business School. Współzałożyciel i Prezes Zarządu Instytutu Gospodarczego i Konsumenckiego Instigos. Specjalizuje się w administracji i gospodarce publicznej,  innowacjach w gospodarce, rynku pracy, rynku kredytowym oraz kulturze. Były pracownik naukowy Szkoły Administracji Publicznej i Non-Profit na Grand Valley State University w USA. Posiada także doświadczenie zawodowe w sektorze mediów, energetyki i bankowości. Moderator spotkań, komentator ekonomiczny oraz autor ekspertyz i publikacji o tematyce gospodarczej, ekonomicznej, biznesowej oraz społecznej. Fundator Fundacji Polskiej Sztuki Współczesnej.
  Paweł Satkiewicz – prawnik, doradca podatkowy, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Doświadczenie zawodowe zdobywał w działach podatkowych globalnych kancelarii prawnych. Specjalizuje się w podatku od towarów i usług i postępowaniach podatników przeciwko fiskusowi. Współpracował ze związkami przedsiębiorców oraz pracodawców w procesach regulacyjnych i edukacyjnych. Autor licznych artykułów, wypowiedzi i komentarzy w sprawach podatkowych. Prowadzi bloga o tematyce podatkowej www.podatki.blog.
Wojciech Sowa – asystent na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, magister inżynier, doświadczony praktyk w dziedzinie przetargów publicznych oraz organizacji konferencji i wydarzeń naukowych w tym międzynarodowych. Prywatnie pasjonat jazzu.
Angelina Stokłosa – doktor nauk prawnych, adwokat, w 2013 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej poświęconej pojęciu interesu spółki handlowej przygotowanej i obronionej w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Jest absolwentką Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji UW oraz Wydział Prawa Stanowego Uniwersytetu Floryda. Od początku pracy zawodowej związana ze znanymi warszawskimi kancelariami butikowymi, obecnie wspólnik w Kancelarii Stokłosa & Kot Adwokaci w Warszawie oraz in-house lawyer w spółce publicznej. Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, w prawie spółek, w prawie cywilnym, zwłaszcza w prawie zobowiązań i w prawie umów. Jest autorką publikacji naukowych i popularnonaukowych z tego zakresu. Prelegent na szkoleniach i warsztatach branżowych z zakresu
prawa rynku kapitałowego, członek redakcji jednego z największych blogów prawno-biznesowych w Polsce – Korporacyjnie.pl.
  Szymon Syp, doktor nauk prawnych z zakresu prawa rynku kapitałowego (2015 r.), magister prawa Wydział Prawa i Administracji UW (2010 r.),  doktorant w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych (od 2010 r.), Master of Laws Thesis Maurer School of Law, Uniwersytet w Indianie (USA) (2013 r.), stypendysta Uniwersytetu w Turynie, Uniwersytetu na Florydzie i Uniwersytetu w Indianie. Założyciel i pomysłodawca jednego z największych blogów prawno-biznesowych w Polsce www.Korporacyjnie.pl . Specjalizuję się w prawie spółek, fuzjach i przejęciach (www.transakcyjnie.pl )
oraz prawie konkurencji (zob. www.antitrust.pl ).  Jest członkiem licznych stowarzyszeń polskich i międzynarodowych: Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa, Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, Asian Competition Forum, European Association of Health Law oraz Stałym Współpracownikiem CARS (Wydział Zarządzania UW). Laureat V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”.
  Iwona Szewczyk – absolwentka Grand Valley State University w USA (dyplom MPA) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Specjalizuje się w planowaniu oraz zarządzaniu organizacjami non profit. Była pracowniczka naukowa Grand Valley State University, członek organizacji Polish Heritage Society w USA. Posiada ponad 5-cio letnie doświadczenie zawodowe w biznesie. Działała także w organizacjach non-profit prowadząc liczne projekty oraz w charakterze konsultanta. Ma doświadczenie w zarządzaniu zmianą w wymiarze międzynarodowym, prowadzeniu analiz finansowych i budżetowaniu. Interesuje się zarządzaniem strategicznym małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji non-profit.
Łukasz Święcicki – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Adiunkt w Katedrze Administracji i Zarządzania Publicznego na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Członek towarzystw i stowarzyszeń naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Towarzystwa Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Zastępca redaktorana czelnego ogólnopolskiego czasopisma naukowego „Pro Fide, Rege et Lege”, członek kolegium redakcyjnego ogólnopolskich czasopism naukowych „Civitas. Studia z Filozofii Polityki” (wydawane przez Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk) oraz Societas et Ius. Laureat Diamentowego Grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012). Wizytujący badacz na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium (2012) oraz Uniwersytecie w Chicago (2013). Aktywny uczestnik, organizator i współorganizator międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych, autor monografii pt. „Carl Schmitt i Leo Strauss. Krytyka pozytywizmu prawniczego w niemieckiej myśli politycznej”, współredaktor monografii „Niemiecka myśl polityczna wobec narodowego socjalizmu” (2016) oraz „Od Christianitas do Unii Europejskiej. Historia idei zjednoczenia Europy” (2015). Tłumacz z języka angielskiego i niemieckiego. Zainteresowania naukowe obejmują doktryny polityczno-prawne, filozofię i teorię prawa, teorię i filozofię polityki, komparatystykę historycznych i współczesnych systemów politycznych i partyjnych, socjologię i historię idei.
  Paweł Wawrzyniec Świdziński – absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu CEMS Master’s in International Management. Założyciel Forum Uczelni Ekonomicznych oraz lider organizacji studenckich w latach 2006-2011. Ekspert wiodących globalnych firm doradztwa biznesowego, z doświadczeniem w zarządzaniu transformacjami największych polskich przedsiębiorstw. Biegle włada językiem angielskim i francuskim, a na poziomie podstawowym także językiem niemieckim i rosyjskim. Prywatnie pasjonat gier strategicznych, geopolityki i nauk społecznych.
Sebastian Wieczorek – doktorant w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,  absolwent studiów magisterskich na SGH. Związany z bankowością inwestycyjną, wcześniej pracował w branży venture capital oraz prowadził badania nad instytucjami finansowymi i regulacjami w tym zakresie. Stypendysta Akademii Liderów Rynku Kapitałowego organizowanej przez Fundację im. Lesława A. Pagi.
Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje do rozwoju różnego rodzaju projektów społecznych. Jego pasja do dzielenia się wiedzą z innymi spowodowała powstanie inicjatywy „Finanse i Ekonomia Dla Każdego”, której celem jest podniesienie świadomości ekonomiczno-finansowej Polaków.  Jego zainteresowania naukowe obejmują finanse przedsiębiorstw, rynek finansowy, politykę pieniężną oraz kryzysy finansowe. W wolnych chwilach czyta książki, prowadzi warsztaty oraz uprawia sporty siłowe i wytrzymałościowe.
  Adam Wielomski – profesor doktor habilitowany, polski politolog, historyk idei, profesor nauk społecznych (2015), profesor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach; publicysta, prezes Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego. Współpracownik tygodników „Najwyższy Czas!” i „Myśl Polska”, redaktor naczelny kwartalnika „Pro Fide Rege et Lege”. Był redaktorem naczelnym portalu konserwatyzm.pl do 1 kwietnia 2012, wówczas zrzekł się tej funkcji i został zastępcą red. naczelnego.
  Piotr Żywiecki – doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent prawa na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w kancelariach prawnych oraz organach administracji publicznej. Specjalizuje się w prawie karnym, prawie nieruchomości, prawie administracyjnym oraz prawie samorządu terytorialnego. Szereg publikacji naukowych z zakresu prawa karnego, historii prawa polskiego oraz prawa ustrojowego państwa obcych.