Eksperci

Instigos skupia zarówno zwykłych obywateli niezaangażowanych wcześniej w żadne działania społeczne, stając się dla nich platformą do działania, jak i ekspertów oraz praktyków z sektora publicznego.

Z Instigosem współpracują m.in.:

Marcin Garbowski – doktorant filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, tłumacz, członek i założyciel Polskiego Stowarzyszenia Transhumanistycznego oraz stowarzyszenia Wolna Lubelszczyzna. Prowadzi również bloga o charakterze satyryczno-polityczno-filozoficznym. Posiada również obywatelstwo kanadyjskie drugiego stopnia.

Łukasz Maźnica – doktorant na Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie rozwija swoje zainteresowania naukowe związane z ekonomią kultury i zarządzaniem publicznym w sferze kultury. Ponadto, członek zarządu Fundacji Warsztat Innowacji Społecznych, gdzie odpowiada za rozwój działalności badawczej.  Jako badacz współpracuje także m.in. z: Małopolskim Instytutem Kultury, Krakowskim Parkiem Technologicznym, czy Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ.

Sławomir Olejnik – doktorant Politechniki Warszawskiej i absolwent Politechniki Krakowskiej. Minister w Gospodarczym Gabinecie Cieni Business Centre Club i były ekspert Business Centre Club ds. innowacyjności. Współtwórca i prezes Zarządu Fundacji Polska Innowacyjna. Pracował jako menedżer średniego i wyższego szczebla w branżach: rekrutacyjnej, sprzedaży, eventowej, HoReCa i IT. Trener biznesu i współtwórca firmy szkoleniowo-doradczej S&O Partners, w ramach której doradza startup’om na wczesnym etapie rozwoju oraz szkoli menedżerów i przyszłych liderów. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – oddział Warszawa. W wolnych chwilach realizuje swoje pasje poprzez letni i zimowy trekking górski, mentoring dla młodych liderów, jak również poszerzanie wiedzy z zakresu innowacyjności i zarządzania przedsiębiorstwem.

Piotr Palutkiewicz – absolwent Grand Valley State University (dyplom MPA), Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Newcastle Business School. Specjalizuje się w administracji i gospodarce publicznej, zarządzaniu zasobami ludzkimi,  mediach oraz kulturze. Były pracownik naukowy Szkoły Administracji Publicznej i Non-Profit na Grand Valley State University w USA. Posiada także doświadczenie zawodowe w sektorze mediów, energetyki i bankowości. Moderator spotkań, publicysta oraz autor ekspertyz i publikacji o tematyce biznesowej, społecznej oraz ekonomicznej.

Wojciech Sowa – asystent na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, magister inżynier, doświadczony praktyk w dziedzinie przetargów publicznych oraz organizacji konferencji i wydarzeń naukowych w tym międzynarodowych. Prywatnie pasjonat jazzu.

Paweł Wawrzyniec Świdziński – absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu CEMS Master’s in International Management. Założyciel Forum Uczelni Ekonomicznych oraz lider organizacji studenckich w latach 2006-2011. Ekspert wiodących globalnych firm doradztwa biznesowego, z doświadczeniem w zarządzaniu transformacjami największych polskich przedsiębiorstw. Biegle włada językiem angielskim i francuskim, a na poziomie podstawowym także językiem niemieckim i rosyjskim. Prywatnie pasjonat gier strategicznych, geopolityki i nauk społecznych.

Iwona Szewczyk – absolwentka Grand Valley State University w USA (dyplom MPA) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Specjalizuje się w planowaniu oraz zarządzaniu organizacjami non profit. Była pracowniczka naukowa Grand Valley State University, członek organizacji Polish Heritage Society w USA. Posiada ponad 5-cio letnie doświadczenie zawodowe w biznesie. Działała także w organizacjach non-profit prowadząc liczne projekty oraz w charakterze konsultanta. Ma doświadczenie w zarządzaniu zmianą w wymiarze międzynarodowym, prowadzeniu analiz finansowych i budżetowaniu. Interesuje się zarządzaniem strategicznym małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji non-profit.

Adam Wielomski – profesor doktor habilitowany, polski politolog, historyk idei, profesor nauk społecznych (2015), profesor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach; publicysta, prezes Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego. Współpracownik tygodników „Najwyższy Czas!” i „Myśl Polska”, redaktor naczelny kwartalnika „Pro Fide Rege et Lege”. Był redaktorem naczelnym portalu konserwatyzm.pl do 1 kwietnia 2012, wówczas zrzekł się tej funkcji i został zastępcą red. naczelnego.

Piotr Żywiecki – doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent prawa na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w kancelariach prawnych oraz organach administracji publicznej. Specjalizuje się w prawie karnym, prawie nieruchomości, prawie administracyjnym oraz prawie samorządu terytorialnego. Szereg publikacji naukowych z zakresu prawa karnego, historii prawa polskiego oraz prawa ustrojowego państwa obcych.