Zmiany w Zarządzie Instytutu Instigos

2019-01-02, godz. 10:15,
kategoria: Aktualności

Informujemy, że z dniem 1. stycznia 2019 roku, rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu złożył Piotr Palutkiewicz. Dziękujemy za 4 lata poświęcone na budowanie i kierowanie Instytutem Gospodarczym Instigos. Był to okres dynamicznego rozwoju organizacji, wielu znaczących publikacji oraz budowy rozpoznawalności Instytutu.

Z dniem 1 stycznia 2019 roku, do czasu wyboru nowych władz Stowarzyszenia, obowiązki Prezesa pełnić będzie Martyna Ćwikła, dotychczasowa wiceprezes Instytutu Gospodarczego Instigos.